Still (oewaaa)

+

SPEELWOORD

NL: Twee voorstellingen voor publiek 2+, gemaakt in opdracht van en in co-productie met Festival 2TurvenHoog; Stil (oewaaa) ontwikkelde zich vanuit SPEELWOORD, in de Proeftuin van het festival, waarin ervaren makers uitgenodigd worden om voor het eerst een voorstelling voor peuters te maken.

ENG: Two performances for audiences 2+, created in assigment of and co-production with Festival 2TurvenHoog; Still (oewaaa) evolved from SPEELWOORD, in de Test/Taste Garden of teh festival, in which experienced makers are invited to create work for toddlers for the first time.

Stil (oewaaa) werd gespeeld op het RUUTIA! Festival in Helsinki, Finland in 2012. Op 21 april 2014 spelen we tijdens 2 Turven Hoog op locatie Festival in Toneelschuur, Haarlem. Het stuk is opnieuw opgenomen en beschikbaar voor voorstellingen in 2014. contact

Still (oewaaa) was performed at RUUTIA! Festival in Helsinki, Finland in 2012. On 21 April 2014 it will be performed at the 2 Turven Hoog on location Festival at Toneelschuur, Haarlem. It is picked up newly and available for peformances in 2014. contact

NL: Stil (oewaaa) is een voorstelling met dans, muziek en licht, waarin alle bewegingen en geluiden vanuit stilte gemaakt worden. Het gaat erom te laten zien en vooral voelen dat stilte er altijd is, ook als je heel veel lawaai maakt of heel veel beweegt. Net als adem.
En als je dat weet en er naar luistert, zie je alles net even anders. Dan is het alsof er meer ruimte is en of je alles beter kunt zien. Een magische ruimte, want in stilte kan alles gebeuren, de wereld houdt niet op als er stilte is. Alles wat gebeurt, wordt juist duidelijker, want er zit niets in de weg.

Idee, dans en stem / Idea, dance, vocals: Lily Kiara
Trompet, stem / Trumpet, vocals: Felicity Provan
Licht / Lights: Ellen Knops

ENG: Still (oewaaa) is a performance in which all movements, sounds and lights are created out of stillness. It deals with stillness always being present and making this tangible; even if there is a lot of action taking place. Like the breath, it continues its life through and on. The focus is on how dance, music and lights can not only evoke or recall stillness but also be stillness as it moves. It offers a possibility to tune into the poetics and creativity of stillness. Everything can be perceived slightly different from this point of view. It seems there is more space and everything becomes clearer. A magical space in which everything is possible and everything can be seen and heard. Yet everything that does occur is specific and accurate, nothing is in the way that distracts from it.

NL: SPEELWOORD is een voorstelling met dans, licht en enkele woorden ( geen zinnen). Het was een eerste Proeve met aandacht voor hoe de kinderen op een gegeven moment uitgenodigd konden worden in een heldere ruimte en deel konden uitmaken van de voorstelling.

ENG: SPEELWOORD is a performance with dance, lights and single words. It was a first Test/Taste (2007) with attention to how the children at some point could be invited into a clear space and become part of the performance.

Dans, tekst / Dance, text: Lily Kiara
Licht / Lights: Ellen Knops

 

 

back to projects

(c) foto's / photos: Maria Giulia Costa